Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde, "Geçmişten Günümüze Türk Dili ve Alfabe" konulu bir panel düzenlendi.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Delice, üniversitenin konferans salonundaki panelde yaptığı konuşmada, Türk dilinin dünya dilleri arasında düzenli ve sistemli bir dil olduğunu söyledi.

Türk dilinin bazı eksikliklerinde olduğunu ifade eden Delice şunları söyledi: "Örneğin sayı sistemi, kendi sayı sistemimiz bırakılarak, Arapların sayı sistemi getirilmiştir. Alfabemiz Göktürk alfabesidir. Türklerin kendilerine ve Türkçeye has yaptıkları alfabedir. Ama maalesef Türkçeyi çok güzel yapan bir Türk ulusu Türkçeye uygun bir alfabe yapmakta başarısız olmuştur. Çünkü birçok alfabe kullanılmıştır. Fakat kullanılan alfabeler, Göktürk, Uygar, Arap ve latin alfabeleridir. Alfabe bir araçtır. Tıpkı dilin kendisinin olduğu bir araç gibi. Alfabeler ne kadar uygun olursa, kendimizi ifade edebilme imkanımızda o kadar iyi olacaktır."